kirkeugle

Kirkeuglen har brug for din hjælp! Opdateret 08/01-2011

Hvis du er vært for et kirkeuglepar, kan du hjælpe dem her og nu. Projekt Kirkeugle leverer gratis dybfrosne, daggamle kyllinger, og hjælper dig med at komme i gang med at fodre rigtigt. Skov- og Naturstyrelsen har bevilliget 2,1 mio. kr. til et projekt, der skal hjælpe den truede kirkeugle. Projektet udføres i et Grønt Partnerskab mellem landboforeningen Agri Nord, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Vesthimmerlands, Rebild og Aalborg kommuner.


Om Kirkeugle projektet "Hjælp Kirkeuglen"
her

Hjælp kirkeuglen 2010 her
Kontakt til projektet her

Vær opmærksomme på udsultede ugler! 08/01-2011

Vinteren 2010 var meget hård ved Danmarks ugler, men denne vinter kan vise sig at være endnu mere afgørende.
På grund af sult var mange kirke- og slørugler i så afkræftede at det kneb med reproduktionen på de lokaliteter vi ikke kunne fodre sidste vinter. En dårlig ungeproduktion efterfulgt af en meget tidlig og hård vinter er krævende for de små ugler og vi må desværre forvente endnu mere tilbagegang.kirkeugle_sydals_klaus_dichmann

Men i den hårde vinter er danskerne heldigvis meget opmærksomme på fuglenes problemer og vi får da også henvendelser fra lodsejere, som har fået besøg af en forkommen ugle. Med råd, vejledning og fodring er der håb for disse udsatte ugler.

Fødebehovet varierer meget mellem de enkelte lokaliteter, men udsultede/forkomne kirkeugler kan sagtens æde 3-4 kyllinger i løbet af de første dage. Efterfølgende falder behovet som regel til ca. en kylling pr. voksen kirkeugle pr. dag.

Fodringen er relativ simpel og fortages som regel af lodsejer eller bekendte. Ved svært tilgængelige lokaliteter eller andre forhindringer som besværliggør fodringen kan man i de kolde perioder udlægge fodrer til en længere periode (vores kirkeugleværter/"fodermestre" fodrer typisk dagligt eller 1 - 2 gange om ugen).

Udover fodrede kirkeugler lettere overlever vinteren, vil de pga. af den forbedrede fysiske form også få flere unger. I 2010 kunne vi ved et enkelt kirkeuglepar konstatere 6 unger!!!

Interesserede er naturligvis meget velkomne til at henvende sig.

/Svend Lassen

Billede tekst: Død kirkeugle fra Als, Sønderjylland som er blevet indsamlet af Klaus Dichmann 6.Januar 2011. Fuglen blev fundet død i en hestestald 30.12.2010 og DOF sønderjylland blev kontaktet efter fuglen var lagt i fryseren. Uglen vil nu blive nærmere undsersøgt, inden den bliver skinlagt/ udstoppet. Der vil snarest blive opsat en kirkeuglekasse på lokaliteten iflg. aftale, og vi håber naturligvis at fundet afslører en lille tilbageværende kirkeugebestand i dette område. Læs mere om fund af afkræftede og døde ugler her

/Benny

Kort nyheder 02/01-2011 kirkeugle_klaus_malling_olsen

Først vil vi ønske jer alle et GODT NYTÅR, med TAK for samarbejdet i 2010.

Igen tegner det til at blive en lang og hård vinter i Danmark og det vil helt sikkert medføre døde ugler. Af samme grund fodrer vi i denne vinter alle de kirkeugler, vi kender til i et fantastisk samarbejde med de værter, der har dem boende på deres ejendom. MEN som nyeste undersøgelser viser, så skal vi have alle kirkeuglerne med for at undgå at arten uddør i Danmark. Jeg vil derfor indtrængende appelere og indbyde til et bredt samarbejde, således vi sammen kan nå vores fælles mål - nemlig at redde den charmerende ugle fra at uddø i Danmark!

Så husk: vi har både kyllinger og kirkeuglekasser m.m klar til dine kirkeugler- så kontakt os endelig!

Vinteren er en katastrofe for den danske sløruglebestand! Jeg er blevet Århus amt koordinator for sløruglen under slørugeleprojektet og jer har derfor udvidet artsbeskrivelsen med diverse info, links, fotos m.v se det her

/Benny