markfirben__20110626_thumb

Maj 2011

Sol og varme! Fotos af Markfirben, Nordlig Gul Vipstjert og Hvid Vipstjert.

/Qpix 

21 Maj 

Markfirben Lacerta campestris "Sand Lizard"

markfirben

Sidste stop inden hjemturen var Damsted Klit. Her havde vi fine observatioer af især fiskeørn og rød glente, men også kongeørm kom i flot lys og desværre også stor højde. Vi startede observationerne fra P-pladsen, men rykkede senere op i klitterne. Her på klittoppen var der en fin bestand af markfirben - 5 hunner og 3 hanner blev set.

 

16. maj:

Gul Vipstjert Motacilla flava, "Yellow Wagtail"

gul vipstjert

 


HvidVipstjert Motacilla alba, "White Wagtail"


hvid vipstejrt

Det var ikke det helt store det blev til med foto, i de dage jeg var i skagen, der var ikke mange fugle der rastede, men lidt vipstjerter kan man da altid finde